Logo
Mapa Univerziteta | Web mail |   ćirilica | latinica | english...

 Početna stranica  > Lista predmeta > Imanentne poetike

Imanentne poetike


Studijski programi/semestar/tip/:
Srpski jezik i književnost II ciklus studija/prvi/Izborni

Ciklus studija: Šifra predmeta: Fond časova ECTS bodova:
II ciklus studija 2+2+0 5


Uslovljenost drugim predmetima - Oblik uslovljenosti
Položen ispit (na osnovnim studijama) iz predmeta Teorija književnosti.

Ciljevi izučavanja predmeta:
Nakon spoznaja o teoriji književnosti i o normativnim poetikama, o epohama i pravcima u istoriji književnosti (u srpskoj i u opštoj književnosti) te o načinima i mogućnostima proučavanja književnosti, studenti kroz realizaciju ovog predmeta stiču znanja o imanentnim poetikama u književnosti, odnosno o vrstama, prirodama i mogućim značenjima koje imaju proučavanja imanentnih poetika u konkretnim djelima pojedinih pisaca.

Sadržaj predmeta:

1

Uvodna razmatranja – najava predmeta.

2

   Poetika (poetičke osobine epohe, poetika žanra, poetika pisca i/ili pojedinačnog djela).

3

Definisanje imanentne poetike.

4

Iskazivanja imanentne poetike: naratori i akteri u djelima.

5

Iskazivanja imanentne poetike: nepersonalizovani nosioci.

6

   Vrste poetike: teorijska i imanentna poetika.

7

Vrste poetike: potencijalna poetika.

8

Otkrivanje i tumačenje imanentne poetike.

9

Uzroci i ciljevi istraživanja imanentnih poetika.

10

Referati.

11

Imanentnopoetički iskazi (primjeri i tumačenja).

12

Imanentne poetike iz srpske književnosti epohe realizma (primjeri i tumačenja).

13

Imanentne poetike pojedinačnih djela iz srpske književnosti (primjeri i tumačenja).

14

Referati.

15

Završetak kursa – sistematizacija.Metode nastave i savladavanje gradiva:
Predavanja, analitičke vježbe, pisani i/ili usmeni oblik referata, rasprave povodom referata. Pismeni i usmeni ispit.

Literatura:
Zbornik radova: Poetika srpske književnosti; Novica Petković, Proučavanje imanentne poetike: predmet i svrha; Mladenko Sadžak, Imanentne poetike; Jovan Deretić, Poetika srpske književnosti; Dragiša Živković, Evropski okviri srpske književnosti, 1-6; Rečnik književnih termina; teorije književnosti (razni autori).

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

20% prisustvo na nastavi i sudjelovanje u diskusijama na časovima vježbi (20 bodova maksimalno)

30 % pismeni ispit (30 bodova maksimalno)

50% usmeni ispit (50 bodova maksimalno)

Zaključna ocjena predstavlja zbir svih prethodno navedenih oblika provjere znanja.Odgovorni nastavnici:
Dr Mladenko Sadžak, vanredni profesor


Posebna naznaka za predmet:
Student bira tri predmeta


Ispitni rokovi